SIM KZN – Podlaskie sp. z o.o.

Zawarliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w Łapach

12 lipca 2023 r. zawarliśmy umowę na wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łapach, ul. Żwirki i Wigury (dz. nr geod. 1391/5) wraz z pełnieniem nadzorów autorskich”. Wykonawcą usługi będzie firma Meander Krzysztof Szerszeń z siedzibą w Olmontach.

W ramach realizacji usługi zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.


Skip to content