SIM KZN – Podlaskie sp. z o.o.

Wręczenie symbolicznych czeków w ramach RFRM

12 października Krajowy Zasób Nieruchomości reprezentowany przez Prezesa Arkadiusza Urbana przekazał włodarzom gmin Łapy, Michałowo, Suwałki, Sokoły i Suchowola symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. To fundusze przyznane na pokrycie wkładu własnego gmin do budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM KZN-Podlaskie sp. z o.o.


Skip to content