WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego. 

1. MIASTO BIELSK PODLASKI
2. GMINA BOĆKI
3. MIASTO BRAŃSK
4. GMINA CIECHANOWIEC
5. GMINA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
6. GMINA DROHICZYN
7. GMINA GONIĄDZ
8. GMINA ŁAPY
9. GMINA MICHAŁOWO
10. GMINA MOŃKI
11. GMINA SEJNY
12. GMINA SOKOŁY
13. GMINA SUCHOWOLA
14. GMINA SUWAŁKI
15. GMINA SZCZUCZYN
16. GMINA SZEPIETOWO
17. MIASTO ZAMBRÓW

POWIAT SUWALSKI POWIAT SEJNEŃSKI POWIAT GRAJEWSKI WOJ. PODLASKIE POWIAT MONIECKI POWIAT SOKÓLSKI POWIAT BIAŁOSTOCKI POWIAT ZAMBROWSKI POWIAT WYSOKO-MAZOWIECKI POWIAT BIELSKI POWIAT SIEMIATYCKI

POWIAT SUWALSKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Gmina Suwałki
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
- 22 lokale mieszkalne
adres e-mail: sekretariat@gmina.suwaki.pl
tel. 87 565 93 00
gmina.suwalki.pl
Wójt - Zbigniew Mackiewicz

POWIAT SEJNEŃSKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Miasto Sejny
ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny
- 57 lokali mieszkalnych
adres e-mail: sekretariat@um.sejny.pl
tel. 87 516 20 73
um.sejny.pl
Burmistrz - Arkadiusz Adam Nowalski

POWIAT GRAJEWSKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
- 110 lokali mieszkalnych
adres e-mail: um@szczuczyn.pl
tel. 86 273 50 80
szczuczyn.pl
Burmistrz - Artur Kuczyński

WOJ. PODLASKIE

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

1. Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
2. Gmina Boćki, Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
3. Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
4. Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
5. Gmina Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
6. Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
7. Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
8. Gmina Łapy, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
9. Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
10. Gmina Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
11. Miasto Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny
12. Gmina Sokoły, Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
13. Gmina Suchowola, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola
14. Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
15. Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
16. Gmina Szepietowo, ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo
17. Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

POWIAT MONIECKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Gmina Goniądz,
Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
- 20 lokali mieszkalnych
adres e-mail: kancelaria.um@goniadz.pl
tel. 85 738 00 43
goniadz.pl
Burmistrz - Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Gmina Mońki,
ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
- 54 lokale mieszkalne
adres e-mail: sekretariat@um-monki.pl
tel. 85 716 25 87
um-monki.pl
Burmistrz - Zbigniew Karwowski

POWIAT SOKÓLSKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Gmina Suchowola
Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola
- 48 lokali mieszkalnych
adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl
tel. 85 722 94 00
suchowola.pl
Burmistrz - Michał Grzegorz Matyskiel

Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1, 16-200
Dąbrowa Białostocka
- 45 lokali mieszkalnych
adres e-mail: dabrowab@beep.pl
tel. 85 712 23 06 / 85 712 11 01
dabrowa-bial.pl
Burmistrz - Artur Gajlewicz

 

POWIAT BIAŁOSTOCKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Gmina Łapy
ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
- 16 lokali mieszkalnych
adres e-mail: sekretariat@um.lapy.pl
tel. 85 715 22 51
um.lapy.pl
Burmistrz - Krzysztof Gołaszewski

Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
- 66 lokali mieszkalnych
adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu
tel. 85 713 17 74
michalowo.eu
Burmistrz - Marek Nazarko

POWIAT ZAMBROWSKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Miasto Zambrów
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
- 120 lokali mieszkalnych
adres e-mail: um@zambrow.pl
tel. 86 271 22 10
zambrow.pl
Burmistrz - Kazimierz Dąbrowski

POWIAT WYSOKO-MAZOWIECKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
- 36 lokali mieszkalnych
adres e-mail: info@ciechanowiec.pl
tel. 86 277 11 45
ciechanowiec.pl
Burmistrz - Eugeniusz Święcki

Gmina Szepietowo
ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo
- 30 lokali mieszkalnych
adres e-mail: um@szepietowo.pl
tel. 86 306 73 00
szepietowo.pl
Burmistrz - Robert Lucjan Wyszyński

Gmina Sokoły
Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
- 39 lokali mieszkalnych
adres e-mail: sekretariat@sokoly.pl
tel. 86 476 30 10
sokoly.pl
Wójt - Józef Zajkowski

POWIAT BIELSKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
– 60 lokali mieszkalnych
adres e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
tel. 85 731 81 88
umbielskpodlaski.pl
Burmistrz - Jarosław Borowski

Gmina Boćki
Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
– 32 lokale mieszkalne
adres e-mail:  sekretariat@gminabocki.pl
tel. 85 731 96 10
gminabocki.pl
Wójt - Dorota Kędra-Ptaszyńska

Miasto Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
-16 lokali mieszkalnych
adres e-mail: sekretariat@bransk.um.gov.pl
tel. 85 737 50 05
bransk.um.gov.pl
Burmistrz - Eugeniusz Tomasz Koczewski

POWIAT SIEMIATYCKI

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Sp. z o.o. wybuduje ładne i tanie mieszkania w 17 gminach województwa podlaskiego.

Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
- 50 lokali mieszkalnych
adres e-mail: um@drohiczyn.pl
tel. 85 656 52 60
drohiczyn.pl
Burmistrz - Wojciech Jerzy Borzym