SIM KZN – Podlaskie sp. z o.o.

SPÓŁKA

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana w dalszej części planu rzeczowo – finansowego „Spółką”) została zawiązana umową spółki z dnia 1 czerwca 2022 roku w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 3075/2022 sporządzonego tego samego dnia przed notariuszem Mirosławem Kupisem  mającym siedzibę swojej kancelarii w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej nr 2, przybyłym do budynku nr 22A przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Łapach.


Akt notarialny został podpisany przez następujących udziałowców:

 1. Krajowy Zasób Nieruchomości
 2. Miasto Bielsk Podlaski
 3. Gminę Boćki
 4. Miasto Brańsk
 5. Gminę Ciechanowiec
 6. Gminę Dąbrowa Białostocka
 7. Gminę Drohiczyn
 8. Gminę Goniądz
 9. Gminę Łapy
 10. Gminę Michałowo
 11. Gminę Mońki
 12. Miasto Sejny
 13. Gminę Sokoły
 14. Gminę Suchowola
 15. Gminę Suwałki
 16. Gminę Szczuczyn
 17. Gminę Szepietowo
 18. Miasto Zambrów

W dniu 17 listopada 2022 roku Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0001002763.

Siedzibą Spółki są Łapy. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może tworzyć zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie kraju, a także może uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych lub społecznych.

Wspólnicy – inwestycje

Realizowane są przygotowania planistyczne i koncepcyjne zgodnie z poniższymi założeniami w zakresie ilości mieszkań w poszczególnych gminach:

 • Miasto Bielsk Podlaski – 60 lokali mieszkalnych
 • Gmina Boćki – 32 lokale mieszkalne
 • Miasto Brańsk -16 lokali mieszkalnych
 • Gmina Ciechanowiec – 36 lokali mieszkalnych
 • Gmina Dąbrowa Białostocka – 45 lokali mieszkalnych
 • Gmina Drohiczyn – 50 lokali mieszkalnych
 • Gmina Goniądz – 20 lokali mieszkalnych
 • Gmina Łapy – 21 lokali mieszkalnych
 • Gmina Michałowo – 66 lokali mieszkalnych
 • Gmina Mońki – 54 lokale mieszkalne
 • Miasto Sejny – 57 lokali mieszkalnych
 • Gmina Sokoły – 39 lokali mieszkalnych
 • Gmina Suchowola – 48 lokali mieszkalnych
 • Gmina Suwałki – 22 lokale mieszkalne
 • Gmina Szczuczyn – 110 lokali mieszkalnych
 • Gmina Szepietowo – 30 lokali mieszkalnych
 • Miasto Zambrów – 120 lokali mieszkalnych

Odwiedź nasz profil na Facebooku

Skip to content