SIM KZN – Podlaskie sp. z o.o.

17 Gmin z koncepcjami PZT

17 lipca 2023 r. przesłaliśmy projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu do wszystkich Gmin, będących wspólnikami naszej Spółki. Już niedługo przedstawimy wszystkie wizualizacje.


Skip to content